Nederlandse versie
OrangeLine Webdesign


 

Schakel KTMA in voor:
 • Onderhoudsconcepten voor installatie en equipment
 • Werkbegeleiding
 • Werkvoorbereiding
 • Inkoop van de juiste materialen
 • Beheer van de voorraad
 • Contacten met de beste vendors
 • Prototype equipment
  KTMA staat voor:
 • Afspraak is afspraak
 • Betrouwbaarheid en kwaliteit
 • Flexibel en energiek
 • Denken in oplossingen
 • Vooruitstrevend
 • Hands on mentaliteit
 • Doelen stellen
 • Veiligheid en milieu
 • Lange termijn visie


De Visie van KTMA 

1. KTMA: VISIE & INNOVATIEREGELS Innovatie een heilige graal. 
Te vaak sterven goede ideeën een voortijdige dood. Hoe doen innovators dat toch! 

2. KTMA "INNOVATOR” KENT DE KLANT! 
HOE HERKENT U EEN TECHNISCH PROBLEEM DAT SCHREEUWT OM EEN OPLOSSING? MAAR U ZELF NIET VERDER MEE KOMT! EN GRAAG ADVIES ZOU BIJ WILLEN HEBBEN.

3. HOE DOET KTMA ZIJN IDEEËN OP
Een goed idee is geen lampje dat in het hoofd ineens aangaat. Ideeën krijgen en kansen creëren is een vaardigheid. 

4. INTERESTED 
Ideeën zijn als een radio, de golven zijn overal, maar als je er niet op afstemt, hoor je ze niet. Wees dan ook altijd nieuwsgierig en open. En heel belangrijk: blijf altijd denken dat het volgende idee het beste is. 

5. DIVERSIFIED 
Zorg dat je netwerk niet eenzijdig is, probeer zoveel mogelijk buiten je comfortzone te treden. Zo leer je ook beter om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

6. EXERCISE 
Zijn Managers altijd idee-atleten? Goede atleten blijven oefenen, proberen elke dag beter te worden. Dat kan op veel manieren. Zoals: wat zou je in dit geval doen? Of via ‘suspending disbelief’, oftewel: zet de knop om. Wat als hij of zij eens wél gelijk heeft? 

7. AGILE 
Stel iedere overtuiging van jezelf ter discussie, wees lenig in je brein. Probeer bijvoorbeeld altijd metaforen te zoeken om ideeën te verbeelden. En leg ideeën nooit op de plank, maar deel ze, zodat ze kunnen groeien. Zoals Edison al zei: om één goed idee te krijgen, moet je eerst veel ideeën krijgen. En dat is geen kwestie van talent, maar van inzet. 

8. FISHERMAN 
Een goed idee komt nooit in je hoofd op als het bekende lampje dat ineens aangaat. Ideeën verzinnen is gewoon hard en gestructureerd werken, Daarom nu een vergelijking met vissers. "Van vissers heb ik een paar dingen geleerd: "In de eerste plaats is dat: kijk dichtbij in plaats van ver weg. Gooi je je hengel te ver uit, dan mis je de vissen die dicht bij je boot zwemmen. Zo is het ook met ideeën. Door te denken aan iets wat heel ver weg ligt van je dagelijkse bezigheden, veronachtzaam je de meer voor de hand liggende ideeën, die echter minstens zo goed kunnen zijn.”

9. CATCH AND RELEASE 
De volgende les is: "Catch and release. Als je een idee gevangen hebt, gooi het dan weer uit, maak het los. Een idee op de plank voegt geen waarde toe. Zorg dat het idee verder kan groeien, zorg dat ook iemand anders het idee kan oppikken en het verder kan brengen."Uit onderzoeken blijkt dat ideeën verzinnen een vaardigheid is! 

10.  INNOVATIEREGELS VAN DE BESTEN
Innovatie een heilige graal. Te vaak sterven goede ideeën een voortijdige dood. Hoe doen succesvolle innovators dat toch? KTMA "INNOVATOR” KENT DE KLANT De echte innovatieve bedrijven laten zich niet begraven onder marktonderzoeken, spreadsheets met antwoorden gegeven door klantpanels of andere tweedehands en/of geaggregeerde informatie. Zij trekken er zelf op uit en praten met echte mensen die hun echte klanten zijn. Zij hebben stuk voor stuk een constant onderhouden gevoel voor de klant. Zij weten het zelf. En ze zetten vol in op de testfase waarin de voorhoede van hun klanten kennis maakt met hun product. LOBBYENDE UITVINDERS In de tweede plaats blijkt de roep om creativiteit soms een vorm van "frontstage creativiteit", omdat zij niet vergezeld gaat met het beschikbaar stellen van routes of middelen. Daar waar ideeën wel serieus worden genomen en er fondsen beschikbaar komen, ontstaan politieke processen voor de verdeling van dat geld. Dit noem een creapolitieke proces. Uitvindingen of Inovaties blijken niet vanzelfsprekend een afgeleide te zijn van kennis, maar ontstaan in een krachtenveld van onderhandelen, lobbyen, netwerken en kennisontwikkeling.

11.  LEERCURVE : DE TRAGIEK VAN INNOVATIE 
De top van sommige bedrijven roept vaak wel om innovatie, Maar volgt zijn eigen prioriteiten en lijkt vaak minder geïnteresseerd in ideeën van op de werkvloer. Een gangbare verklaring hiervoor is dat creativiteit autoriteit zou ondermijnen, Maar daarvan is tijdens officeel wetenschapelijk onderzoek niets gebleken. Te weinig visie op de "echte” lange termijn is een groter probleem dan we ons realiseren. Het is vaak de zucht en druk naar snelle winst op aandeel in korte periode. 
Voorbeeld: van hoe het in de politiek soms gaat, Profileren in de vier jaar tot de volgende verkiezingen. Want politici moeten in beeld blijven. Iets groots verrichten zodat ze herkozen worden.  Maar vier jaar is geen lange termijn. De "echte” positieve effecten worden zichtbaar na een langere periode!  . 

12. WAT IS EEN INNOVATOR 
Een innovator is een bedrijf of iemand die aan de lopende band innovaties en adviese bewerkstelligt. Zo ook KTMA,Onmisbaar dus als je je bedrijf continu wil opstuwen. Heb je er zelf geen een, Huur deze dan in. Serial innovators kunnen voor bedrijven een soort van tijdelijke werknemers zijn, Die een serie innovaties bedenken, en ook uitvoeren. Dat laatste onderscheidt ze meteen van de "vaste” Willie Wortels in een bedrijf; degenen die vooral dingen uitvinden, maar die hun uitvinding vervolgens niet van het lab naar de markt weten te brengen. Een echte serial innovator zoals KTMA weet het hele traject van discovery tot delivery, succesvol af te ronden. 

13. MY WAY OR THE HIGHWAY 
Je herkent serial innovators aan het spoor van innovaties dat ze achterlaten. "Zet al je goede innovaties eens op een rij en zoek uit wie daarbij betrokken was dan herken je ze vanzelf. Grote kans dat steeds een of twee mensen de drijvende kracht vormden.” Het profiel ‘wat wildere ideeën dan gemiddeld, die niet langs de geijkte paden van het innovatieproces loopt, met een enorme drive en geloof in zijn of haar vinding en leiderschapskwaliteiten’. Nog een kenmerk: het zijn soms ‘lastpakken’."Het zijn doorgaans mensen met een beetje ander gedrag; ze zijn veeleisend. Zíj hebben namelijk een visie zoals KTMA dat ook heeft, Waarvan ze moeilijk af te brengen zijn. 

14. KTMA TIPS & TRICKS 

DO'S: 

 • Geef de ruimte tot gesprek met: "Voor mensen binnen het bedrijf die tegelijkertijd ogen en oren zijn van het bedrijf.” Korte lijnen.
 • Zorg dat andere uitvinders met briljante ideeën ook simpel en direct toegang krijgen. "Serial innovators willen niet in splendid isolation verkeren, ze willen gevoed worden en feedback krijgen.”
 • Zet er iemand naast die het proces bewaakt. "Het soms excentriekelingen, maar ook weer niet helemaal wereldvreemd. Het is goed om er iemand naast te zetten met realiteitszin, die de interne en vaste innovator er af en toe op kan wijzen als hij of zij te snel gaat! 


DONT'S: 
 • Vermoei ze niet met administratieve rompslomp zoals het invullen van Excel files, spreadsheets, declaraties, het inleveren van lunchbonnetjes en het bijhouden van urenstaten. Dat zijn zaken waarvan bij gewone werknemers al energie weglekt, laat staan dat serial innovators daarvoor het geduld kunnen opbrengen.
 • Laat ze geen leiding geven, maar de leiding nemen! Meestal willen innovators vooral werken aan het product en zich niet bezighouden met managementachtige taken binnen uw bedrijf.

 • DE MEESTE BEDRIJVEN STAPPEN OVER DIE DAGELIJKSE FRUSTRATIES HEEN. HOE VINDT IK ZE WEL? MAAR NIET ONBELANGRIJKER: HOE WORDEN DEZE OPGELOST. 
 • IK GELOOF IN SERENDIPITEIT, HET VINDEN VAN IETS ONVERWACHTS EN BRUIKBAARS, TERWIJL JE IETS ANDERS ZOEKT. MET ANDERE WOORDEN: HOE HELPT HET TOEVAL MEDE EEN HANDJE!
 • DAARNAAST IS MIJN DENKWIJZE: OOK MISLUKKINGEN ZIJN "ALTIJD” WAARDEVOL. 

Met vriendelijke groet, Ton KerkhoffLinkedin
De Dutch Drone Company bestaat uit een gespecialiseerd team, uiteenlopend van piloten uit de burgerluchtvaart tot film editors en professionele cameramensen.

Specialist in robotical inspections.